Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zespół Pieśni i Tańca Dobczyce

Zdjęcie ZPiT w strojach ludowych, w jesiennej scenerii.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” powstał w roku 2000 przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach. Pomysłodawcą jego założenia był ówczesny dyrektor domu kultury, pan Leszek Pniaczek. Choreografem zespołu została pani Maria Bobowska, na której barkach spoczęło przygotowanie grupy do pierwszych publicznych występów. Po niej funkcję tę przejęły kolejno panie Barbara Chęcińska (od 2001 r.) i Emilia Dziewońska (od 2002 r.). W początkowym okresie próby chóru i kapeli prowadzili Piotr Suchta, Józef Maniecki i Andrzej Topa. Piotr Suchta i Józef Maniecki napisali także pierwsze aranże.

W roku 2006 współpracę z Zespołem podjął pan Adrian Kulik –  dyplomowany instruktor tańca, który od tamtego czasu do chwili obecnej jest choreografem i kierownikiem Zespołu. W roku 2015 do kadry dołączyła pani Paulina Karp – kierownik kapeli, akordeonistka, aranżer, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, a w roku 2018 pani Justyna Łokcik – instruktor wokalny, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie.

W pierwszym składzie Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” znaleźli się tancerze (młodzież) oraz chór i kapela (osoby dorosłe). Dzisiejszy ZPiT – to ponad 70-osobowa  grupa taneczno-wokalna oraz kapela ludowa, złożone w przeważającej części z dzieci i młodzieży. Wśród członków Zespołu znajdują się także osoby dorosłe.

ZPiT „Dobczyce” w swoim repertuarze posiada polskie tańce narodowe, takie jak: Polonez, Mazur, Kujawiak, Oberek, Krakowiak, suity taneczno – wokalne (suita lubelska, suita kurpiowska, suita śląska, suita rzeszowska, suita łowicka, pieśni i tańce krakowiaków wschodnich) oraz melodie i pieśni ludowe.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce” koncertuje w kraju i poza jego granicami, bierze udział w najważniejszych turniejach i imprezach tanecznych w Polsce, zdobywając medale i najwyższe miejsca na podiach.

ZPiT „Dobczyce” reprezentował  Królewskie Miasto Dobczyce podczas  międzynarodowych festiwali folklorystycznych zorganizowanych w Polsce (Olsztyn, Ostróda, Kraków, Myślenice, Dobczyce) oraz poza granicami kraju (Serbia, Słowacja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Rumunia).

Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia profilu Zespołu Pieśni i Tańca na Facebooku:

Profil Zespołu Pieśni i Tańca na Facebooku.

About the Enseble
Dobczyce Song and Dance Ensemble was founded in 2000 by a Community Centre of Culture and Sport in Dobczyce. Its originator was Leszek Pniaczek who was then the director of the Community Centre. Maria Bobowska became the first choreographer who shouldered the burden of preparing the group for its first public performances. Then, the next one to perform this function was: Barbara Chęcińska (from 2001) and Emilia Dziewońska (from 2002). In the early stages, the choir and the band practice were conducted by Piotr Suchta, Józef Maniecki and Andrzej Topa. Piotr Suchta and Józef Maniecki not only lead the practice but also wrote the first arrangements.

Adrian Kulik, a certificated dance instructor started collaborating with the group in 2006 and since then, he is the choreographer and the director of the Dobczyce Song and Dance Ensemble.
In 2015, Paulina Karp, the leader of the band, accordion-player, arranger and the graduate of the Academy of Music in Kraków and in 2018, Justyna Łokcik, a vocal coach, teacher and the graduate of the Academy of Music in Kraków joined the team.

First line-up of the Dobczyce Song and Dance Ensemble consisted of the dancers (the youth), the choir and the band (the adults). The present-day ensemble, comprises of the dance and vocal  group containing several dozen people and the folk band which are composed mainly by children and youth. However, there are also a few adult memberts of the group.

Dobczyce Song and Dance Ensemble has in its repertoir Polish national dances like:  Polonaise, Mazur, Kujawiak, Oberek, Cracovian, dance and vocal suite (lubelska, krakowska, kurpiowska, łowicka, śląska, rzeszowska) as well as folk cantos and melodies.

The ensemble concertises within and outside the country, takes part in the most important dance tournaments and shows in Poland very often achieving the top steps of the podium. A couple of pairs has the A master class and a lot of more prestigious titles and awards.

The band represented the Royal City of Dobczyce during the International Folk Festival held in Poland (Olsztyn, Ostróda, Kraków, Myślenice, Gdów, Dobczyce) and abroad (Serbia, Slovakia, Germany, Spain, Portugal, Italy, Romania).

The members of the ensemble are constantly improving their talents during classes, workshops and groupings that are lead by prominent artists, choreographers, vocalists and actors.

The director of the band and the most titled dancers received The Mayor of Dobczyce Award and The Myślenice District Governor’s Award in the field of Culture and Sport.

Dobczyce Song and Dance Ensemble on Facebook

Adrian Kulik – instruktor tańca, choreograf, wieloletni tancerz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej oraz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”; dyplomowany instruktor tańca ludowego (dyplom wydany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), od 2006 r. instruktor tańca, choreograf i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce, pomysłodawca utworzenia par tańczących Polskie Tańce Narodowe w formie towarzyskiej inicjator i propagator organizowania turniejów tańców polskich w Dobczycach; Dyrektor Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski”, członek Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Charstek”.

Paulina Karp – muzyk, pedagog, absolwentka Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle w klasie akordeonu oraz studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie. Od stycznia 2015 roku pełni funkcje kierownika Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” oraz akompaniatora Zespołu.

Justyna Łokcik – instruktorka śpiewu, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, od czerwca 2018 roku instruktor wokalny Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”.

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce” mogą poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami i tytułami zdobywanymi podczas wojewódzkich i ogólnopolskich turniejów tańca. Do najważniejszych z nich należą: tytuł Mistrzów Polski (wywalczony przez parę reprezentacyjną ZPiT w Olsztynie w 2010 roku) oraz brązowy medal Mistrzostw Polski (wywalczony w Wieliszewie w 2012).

Pary reprezentacyjne Zespołu wielokrotnie brały udział w najważniejszych imprezach tanecznych w Polsce, m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich ” O Pierścień Księżnej Izabeli” w Puławach, w Dziecięcym Turnieju Tańców Polskich „O Ziarnko Maku na Obwarzanku” w Krakowie, w Międzynarodowym i Ogólnopolskim Turniej Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę” w Siemiatyczach, w Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „Warmia”, w Mistrzostwach Podlasia w Tańcach Polskich w Drohiczynie, w Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Szablę Kmicica” w Drohiczynie i w wielu innych, zdobywając wielokrotnie medale i najwyższe miejsca na podiach.

Kierownik i najbardziej utytułowani członkowie Zespołu otrzymali Nagrody Burmistrza Dobczyc i Nagrody Starosty Myślenickiego w dziedzinie kultury i sportu.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobczyce”
ul. Szkolna 43
32 – 410 Dobczyce

Kierownik Zespołu – Adrian Kulik,
tel. +48 503 157 486
e-mail: zpit.dobczyce@gmail.com

Znajdź nas na Facebooku:
Profil Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce na Facebooku

Skip to content