Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Miesięcznik „Tapeta”

Logo Miesięcznika Tapeta, granatowy napis "miesięcznik Gminy i Miasta Dobczyce TAPETA.

„TAPETA” – miesięcznik Gminy i Miasta Dobczyce, założony został w 2002 roku. Jego wydawcą jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

Od samego początku „TAPETA” publikuje informacje o rzeczach ważnych dla mieszkańców wszystkich sołectw, to jest: Bieńkowic, Brzączowic, Brzezowej, Dobczyc, Dziekanowic, Kędzierzynki, Kornatki, Niezdowa, Nowej Wsi, Rudnika, Sierakowa, Skrzynki, Stadnik i Stojowic.
Artykuły, notki, reportaże, felietony zamieszczane w gazetce traktują o radościach, troskach, sukcesach, problemach, inicjatywach i pomysłach mieszkańców Gminy.

Zachęcamy mieszkańców Gminy do współtworzenia miesięcznika „Tapeta”. Artykuły można nadsyłać na adres e mail: tapeta.redakcja@gmail.com. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania i adjustacji nadesłanych listów i tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Najważniejsze informacje:

 • Wydruk: Grafikon
 • Nakład: 1700 egzemplarzy
 • Kolportaż: 42 punkty w Gminie Dobczyce
 • International Standard Serial Number (Międzynarodowy Standardowy Numer Wydawnictwa Ciągłego): ISSN 1730-2986

W skład redakcji „Tapety” wchodzą:

 • Redaktor naczelny, korekta: Anna Stożek
 • Redaktor wydania: Marcin Kęsek

Współpraca:

 • Biuro Promocji UGiM,
 • Biuro MGOKiS,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ISPINA”,
 • Stowarzyszenia, instytucje i placówki oświatowe z gminy Dobczyce,
 • Mieszkańcy Gminy Dobczyce.

 

Reklama w lokalnej prasie to doskonały i bardzo prosty sposób promocji własnej firmy lub działalności. „Tapeta” świadczy usługi w zakresie udostępniania powierzchni prasowej pod reklamy.

Kontakt w/s reklam: Marcin Kęsek

 • tel. 12 37 21 700
 • e-mail. mkesek@dobczyce.pl

Cennik reklam (podane ceny są cenami netto, przy wykupieniu reklamy na minimum 3 miesiące, przysługuje rabat w wysokości 30%)

Moduł 1 (9,5 cm x 6,8 cm)

 • reklama czarno-biała – 70 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 147 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 140 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 294 zł (3 miesiące)

Moduł 2 (19,5 cm x 6,8 cm)

 • reklama czarno-biała – 140 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 294 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 280 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 588 zł (3 miesiące)

Moduł 4 (19,5 cm x 13, 8 cm)

 • reklama czarno-biała – 280 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 588 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 560 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 1176 zł (3 miesiące)

Moduł 8 (19,5 cm x 28,4 cm)

 • reklama czarno-biała – 560 zł (1 miesiąc)
 • reklama czarno-biała – 1176 zł (3 miesiące)
 • reklama kolorowa – 1120 zł (1 miesiąc)
 • reklama kolorowa – 2352 zł (3 miesiące)

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.

Nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Dobczycach: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, oraz nie zwraca materiałów niezamówionych.

Dane teleadresowe:

Wydawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

 • ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
 • tel. 12 27 16 7 57, fax 12 271 67 57

Redakcja:

 • e-mail: tapeta.redakcja@gmail.com

Reklamy: Marcin Kęsek,

 • tel. 12 37 21 700
 • e-mail: mkesek@dobczyce.pl
Skip to content