Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Aula widowiskowa

Oświetlona scena w auli widowiskowej RCOS

Aula widowiskowa usytuowana jest na parterze Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Jej całkowita powierzchnia wynosi ok 600 m². Sala składa się ze sceny o wymiarach 14m x 11m oraz widowni, mogącej pomieścić 447 osób (329 miejsc na powierzchni płaskiej, 118 miejsc na platformach teleskopowo-zsuwanych).

Aula posiada wyposażenie nagłaśniające oraz oświetlenie sceniczne. Przy sali zlokalizowane są 2 garderoby dla artystów oraz ciąg sanitariatów.

W 2021 roku, dzięki realizacji przez Gminę Dobczyce projektu: „Montaż kotar scenicznych w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego”, w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, sala widowiskowa zyskała nowy wygląd i funkcjonalność.

Pojawiły się w niej profesjonalne kotary sceniczne i kulisy. Ośrodek Kultury zakupił ponadto tkaniny wytłumiające na drzwi oraz doposażył salę widowiskową w elementy oświetlenia.

Aula jest idealnym miejscem na organizację koncertów, przedstawień teatralnych, kabaretowych czy dużych konferencji.

 

 

Schemat rozmiesczenia widowni, scena, 15 rzędów na płasko, 8 rzędów na platformie, miejsca od 12 do 23 w rzędzie.

Uczestnicy wydarzeń organizowanych w sali widowiskowej zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem korzystania z sali widowiskowej:

Regulamin korzystania z sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

Salę widowiskową można wynająć komercyjnie i niekomercyjnie.

Cennik wynajmu komercyjnego:

  • Szkolenia, prelekcje, spotkania  ( z nagłośnieniem i oświetleniem) – 400 zł / 1 h
  • Spektakl odpłatny, organizowany dla dzieci i młodzieży – 700 zł / 1 spektakl
  • Spektakl. kabaret, przedstawienie (bez nagłośnienia i oświetlenia) – 2460 zł
  • Spektakl, kabaret, przedstawienie (z oświetleniem) – 2706 zł
  • Spektakl, kabaret, przedstawienie (z nagłośnieniem i oświetleniem) – 3075 zł

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wynajmujący dokonuje wpłaty za wynajem na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

W przypadku wynajmu auli istnieje możliwość negocjacji cen, w zależności od wielkości imprezy, wymagań technicznych i personalnych oraz liczby wynajmowanych godzin.

Wynajem auli może być zrealizowany na podstawie przesłanego przez wynajmującego zamówienia, podpisanej umowy najmu lub udostępnienia, korespondencji mailowej lub zgłoszenia telefonicznego.

Wynajem niekomercyjny i udostępnianie auli:

Wynajem auli na niekomercyjną działalność statutową i spotkania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, szkół, przedszkoli, instytucji działających na rzecz lokalnej ludności oraz na działalność charytatywną może być realizowany po obniżonych stawkach lub nieodpłatnie, po odpowiednim umotywowaniu przez daną jednostkę i wyrażeniu zgody przez Dyrektora MGOKiS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
  • tel. 12 27 16 757
  • tel. kom. (+48) 533 990 660
  • mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
Skip to content