Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Orkiestra Dęta „Dobczyce”

Orkiestra Dęta Dobczyce podczas koncertu Jubileuszowego z okazji 95-lecia istnienia

Historia Orkiestry Dętej w Dobczycach sięga 1919 roku. Jej założycielem i pierwszym kapelmistrzem był ówczesny burmistrz Dobczyc – pan Franciszek Drozdowicz, który, jak zapisano w kronice: „marzył o tym, aby zagrać w grupie zwanej orkiestrą, ku uciesze ducha i dla pożytku społecznego…”. Najstarsze zachowane w kronice zdjęcie Orkiestry pochodzi z 1919 roku

Orkiestra lat dwudziestych ubiegłego wieku liczyła od 15 do 29 członków. W jej skład wchodzili ludzie o różnych profesjach. Łączyła ich jedna wspólna rzecz – zamiłowanie do muzyki. Pierwsze próby orkiestry odbywały się w remizie strażackiej. Instrumenty dla członków orkiestry ufundowali mieszkańcy Dobczyc. W niedługim czasie od chwili założenia, orkiestra zaczęła dawać pierwsze publiczne występy podczas festynów w parku nad Rabą. Swą obecnością uświetniała uroczystości kościelne i państwowe oraz towarzyszyła w ostatniej drodze ludziom zasłużonym dla społeczności lokalnej. Członkowie orkiestry grali także tradycyjnie majówki z wieży kościelnej lub strażackiej.

Na czas trwania II wojny światowej działalność orkiestry zawieszono. Instrumenty muzyczne należące do Orkiestry zostały ukryte przez Ludwika Jaworskiego w wieży kościoła św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście, gdzie bezpiecznie doczekały roku 1945. W tym samy roku, dzięki Edwardowi Walasowi, Orkiestra wznowiła swoją działalność. Próby odbywały się najpierw w domu kapelmistrza, pana Walasa, a następnie w  świetlicy zakładu szewskiego.
W roku 1956 kapelmistrzem Orkiestry Dętej został Michał Rożem, który nie tylko kierował zespołem, ale także uczył młodzież gry na instrumentach. Duże zaangażowanie i intensywne treningi muzyczne sprawiły, że Orkiestra zaczęła dawać gościnne występy i odnosić sukcesy na wielu konkursach oraz przeglądach. W 1957 roku zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych.

Na przestrzeni lat kapelmistrzowie Orkiestry zmieniali się. W latach 1959-1963 batutę kapelmistrzowską objął Stanisław Janik. Pałeczkę po nim przejął w 1963 roku. Jan Włodarczyk, który pełnił swoją funkcję do początku lat 70-tych. Pan Włodarczyk kierował także młodzieżową orkiestrą dętą. Z początkiem lat 70-tych Orkiestra została zmuszona do zawieszenia działalności, stan ten trwał aż do 1981 roku. Ówczesne władze zakazały Orkiestrze brania udziału w uroczystościach religijnych i kościelnych, ponadto zamknęły instrumenty po tym, jak Orkiestra nie zagrała z okazji 1 maja.

Dzięki staraniom Franciszka Słonki, w 1981 roku wznowiono działalność Orkiestry. Tym razem władze Dobczyc były przychylne Orkiestrze. Ta w zamian, aż do 1990 roku, corocznie przygrywała uczestnikom 1 majowych pochodów. Kapelmistrzostwo w 1981 roku objął ponownie Edward Walas. Od 1983 roku zastąpił go Jan Włodarczyk, a od 1987 roku Piotr Suchta, oraz Adam Czyżowski.

Dzisiejsza Orkiestra liczy ponad 40 członków w wieku od 7 do 50+ lat. 0d 1993 roku do chwili obecnej obecnie Orkiestrą Dętą dyryguje kapelmistrz Józef Maniecki, który objął tę funkcję w 1993 roku. Dzięki staraniom Zarządu Orkiestry, przychylności władz Gminy i Miasta oraz dyrektora MGOKiS, od 1994 roku wznowiono cykl szkoleniowy dla młodzieży wstępującej do orkiestry.
Przez cały okres swojego istnienia Orkiestra uświetnia uroczystości religijne, pogrzebowe, występuje podczas świąt państwowych, lokalnych imprez, świąt i zawodów strażackich, a także bierze udział w konkursach o randze regionalnej i ponadregionalnej.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Orkiestry Dętej Dobczyce oraz profilu Orkiestry na Facebooku:

Dyrygentem Orkiestry Dętej “Dobczyce” jest pan Józef Maniecki – muzyk, instruktor, kapelmistrz z wieloletnim doświadczeniem; absolwent Szkoły Muzycznej Papieskiej Akademii Teologicznej, absolwent 2-letniego kursu dla dyrygentów, od 1985 r. członek, a od 1993 roku kapelmistrz i instruktor muzyczny Orkiestry Dętej “Dobczyce”; brał udział w nagraniu 8 płyt, w tym 5 z dobczycką orkiestrą.

Orkiestra Dęta Dobczyce w czasie blisko 100 lat działalności zagrała tysiące koncertów, wzięła także udział w wielu prestiżowych konkursach.

Do najważniejszych osiągnięć Orkiestry należą:

  • sukcesy w  Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu (kilkakrotnie II i III miejsce)
  • sukcesy w Miedzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu (kilkakrotnie II i III miejsce)
  • liczne wyróżnienia w powiatowych, regionalnych i wojewódzkich przeglądach orkiestr dętych,
  • udział w „Kolędowaniu z Polsatem”, zorganizowanym w Kościele św. Anny w Krakowie (2014 rok) obok największych gwiazd polskiej estrady, takich jak m.in. Ewa Farna, Anna Wyszkoni, Sylwia Grzeszczak, Grzegorz Markowski, Jacek Wójcicki, Zbigniew Wodecki, Stanisław Karpiel-Bułecka czy zespół Pectus. Koncert został wyemitowany na antenie TV Polsat w wigilię i I dzień Bożego Narodzenia. W samą tylko wigilię obejrzało go 2,7 mln widzów

Orkiestra Dęta „Dobczyce” wydała 6 płyt:

  • I płyta Orkiestry pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek..” (2004 r.)
  • II płyta Orkiestry pt. „Dla Ciebie dziecino”, z udziałem Zbigniewa Wodeckiego (2006 r.)
  • III płyta Orkiestry pt. „Orkiestra na 90-lecie” (2009 r.)
  • IV płyta Orkiestry pt.„Orkiestra Dęta na jubileusz 700-lecia Królewskiego Miasta Dobczyce” (2011 r.)
  • V płyta Orkiestry pt. „Tak smakuje życie” (2014 r.)
  • VI płyta Orkiestry pt. „Orkiestra Dęta Dobczyce na 95-lecie” (2015 r.)

Okładka I płyty Orkiestry Dętej Dobczyce z okazji 85-lecia, na okładce zdjęcie zbiorowe muzyków.

Okładka II płyty orkiestry Dętej Dobczyce, przedstawia szopkę w śnieżnej scenerii.

III płyta Orkiestry Dętej z pkazji 90-lecia, grafika przedstawia baton kapelmistrzowski i czapkę rogatywkę.

IV płyta Orkiestry Dętej Dobczyce wydana z okazji 700 lecia Dobczyc, z grafiką jubileuszową.

 

Zajęcia orkiestry odbywają się w każdy piątek, od 19:00 do 22:00. Terminy zajęć sekcyjnych i zajęć dla nowych członków zespołu są ustalane indywidualnie.

Kapelmistrz Józef Maniecki, tel. 880 518 873

Strona internetowa Orkiestry Dętej Dobczyce

Profil Orkiestry Dętej Dobczyce

 

Skip to content