Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Bezpłatne badania mammograficzne w Dobczycach

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerami: Centrum Medycznym SKOPIA i Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 – 69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021″ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat odbędą się 21 października 2020r. od godz. 10:00. Na parkingu przed budynkiem RCOS (ul. Szkolna 43) zostanie podstawiony „mammobus”, w którym będą wykonywane badania. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, organizator zrezygnował ze spotkań edukacyjnych, które miały się odbyć w tym samym dniu od godz. 15:00 w sali konferencyjnej. Podczas badań zostaną zachowane niezbędne standardy reżimu sanitarnego.
 
Szczegółowe informacje i zapisy na badania:
tel. ☎️12 63 30 218 oraz ☎️ 503 777 651
 
W celu organizacji właściwych dostosowań prosimy osoby niepełnosprawne o wcześniejsze zgłoszenia.
 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.
Wsparcie projektu kierowane jest do:
– kobiet zamieszkałych lub pracujących, lub uczących się w województwie małopolskim,
– kobiet w wieku 50-69 lat, objętych Krajowym Programem Profilaktyki Raka Piersi,
– kobiet, które nie wykonywały mammografu w ciągu ostatnich 24 miesięcy i dotyczy:
1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej:
• udział w prelekcjach i warsztatach
• nauka samobadania piersi z użyciem profesjonalnych fantomów
• film informacyjno – edukacyjno – instruktażowy
• materiały informacyjno – edukacyjne dla uczestniczek badań oraz edukacji
• wyżywienie podczas wsparcia
2. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego.
3. Zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania mammograficznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania
4. Zabezpieczenia opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu podczas edukacji
5. Udogodnień dla osób niepełnosprawnych jako uczestniczek projektu (zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne, zabezpieczenie asystenta dla osoby niepełnosprawnej podczas edukacji).
 
Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!
 
ZACHĘCAMY DO ZAPISÓW I UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O PROJEKCIE, BY JAK NAJWIĘCEJ KOBIET MOGŁO SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH BADAŃ!
 
PLAKAT WM dobczyce 21 10 2020
 
 
plakat edu MMG257
 
PLAKAT RÓŻOWY
 
0002
 
plak255
 
Plakat informacyjny_Stres
 
pl ue a3
 
 
Skip to content