Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Plakat z listą zajęć, na które prowadzone są zapisy na rok 2022 na 2023. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Kapeli ZPiT Dobczyce, z motywem skrzypaczki w stroju ludowym na tle miasta. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do ZPiT Dobczyce, z motywem tancerki w stroju ludowym na tle miasta. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji baletowej, z motywem baletnicy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Big Bandu Dobczyce, z motywem saksofonu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji hip hopu, z motywem tancerza. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji gimnastyki sportowej, z motywem młodego gimnastyka. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Zespołu Intox, z motywem tancerki. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Orkiestry Dętej Dobczyce,, z motywem saksofonu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do sekcji gimnastyki korekcyjnej, z motywem ćwiczących dzieci. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia plastyczne, z motywem kolorowych kredek. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia K-POP Dance, z motywem tancerki. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia Latino Solo, z motywem tancerki. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze do Orkiestry Dętej Dobczyce, z motywem saksofonu. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia Sekcji Wokalnej "Muzopozytywni" z motywem mikrofonui. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia z tańca nowoczesnego, z motywem tancerzy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia K-POP Dance, z motywem tancerzy. Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na warsztaty teatralne, z motywem sceny i masek Więcej informacji w tekście.
Plakat informujący o naborze na zajęcia umuzykalniające, z motywem dzieci grających na instrumentach. Więcej informacji w tekście.

Newsletter

Ostatnie wpisy

Facebook
BIP

Zmiana zasad korzystania z Orlika przy ul. Parkowej

Informujemy, że w grudniu 2021 roku zmieniły się zasady korzystania z Orlika. Rezerwacje zarówno boiska do piłki nożnej, jak i boiska wielofunkcyjnego (kort) odbywają się telefonicznie, poprzez kontakt z biurem MGOKiS, tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757. Oferta korzystania z orlika jest skierowana wyłącznie do mieszkańców Gminy Dobczyce.Wolne i zarezerwowane terminy można sprawdzić w kalendarzu elektronicznym, który znajduje się pod adresem: http://orlik.mgokis.dobczyce.pl/. W kalendarzu kolorem zielonym zaznaczono wynajmy boiska do piłki nożnej, kolorem żółtym – wynajmy boiska wielofunkcyjnego (kortu).

Osoby i podmioty, które dokonają rezerwacji, otrzymają specjalne karty wielorazowe lub kody jednorazowe umożliwiające wejście na orlik. Karty i kody umożliwiają skorzystanie z obiektu wyłącznie w zarezerwowanych terminach i godzinach. Każdą rezygnację z wynajmu należy zgłosić telefonicznie w biurze MGOKiS, co pozwoli na udostępnienie terminu innym użytkownikom.

Z szatni i oświetlenia można skorzystać po wciśnięciu odpowiednich przycisków na panelu obsługowym, znajdującym się w pasażu. Drzwi szatni można otworzyć dopiero po usłyszeniu dźwięku. Prosimy o niestosowanie z metod siłowych, które prowadzą do uszkodzenia zamków. Szczegółową instrukcję obsługi systemu elektronicznego na orliku zamieszczamy poniżej:

Instrukcja obsługi elektronicznego systemu na Orliku:

  • W celu otwarcia furtki należy przyłożyć kartę do czytnika lub wpisać poprawny kod, potwierdzając kratką. Poprawne odczytanie kodu lub karty wygeneruje sygnał dźwiękowy i zwolni zaczep furtki. Po wejściu furtka zamyka się automatycznie.
  • W pasażu znajduje się panel obsługowy, umożliwiający korzystanie z szatni oraz oświetlenia boisk. Ikony są podpisane: aby wejść do szatni pierwszej należy na panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w lewo, aby wejść do szatni drugiej należy na panelu nacisnąć ikonę ze strzałką w prawo, w celu skorzystania z oświetlenia boisk należy nacisnąć ikonę z żarówką, podpisaną „BOISKO” lub „TENIS”. Warunkiem włączenia się oświetlenia jest poprawny odczyt karty lub kodu na furtce oraz zielone ikony na panelu obsługowym, zapisane jako „ZEZW. OŚWIETLENIA”. Jeśli ikony świecą się na czerwono, oświetlenia nie da się zapalić.
  • Informacyjnie, na wygaszaczu panelu. podane są temperatury: zewnętrzna temperatura szatni i temperatura ciepłej wody użytkowej.
  • Oświetlenie boisk gaśnie automatycznie o godzinie 23:00.
  • O godzinie 23:15 obiekt zostaje automatycznie zakodowany. Po tym czasie karty i kody nie są obsługiwane, a otwarcie furtki spowoduje uruchomienie systemu alarmowego oraz powiadomienie MGOKIS o zaistniałej sytuacji.
  • Podczas opuszczania obiektu, w celu zwolnienia zaczepu, należy nacisnąć przycisk na słupku po lewej stronie przed furtką.
Panel obsługowy na bramie do orlika.
Panel obsługujący szatnie i oświetlenie na orliku.
Skip to content