Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Organizacja zajęć stałych MGOKiS, grudzień

Znamy już terminy zajęć w grudniu. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zwrócenie uwagi na ewentualne zmiany. W okresie od 22 do 31 grudnia, w związku z przerwą świąteczną, nie będą odbywać się zajęcia stałe. Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:

KÓŁKO PLASTYCZNE:

  • grupa poniedziałkowa: 05, 12, 19 grudnia
  • grupy środowe: 07, 14, 21 grudnia
  • grupy czwartkowe: 01, 08, 15 grudnia

ZAJĘCIA WOKALNE:

  • grupy pani Beaty (czwartkowe): 1, 8, 15 grudnia, dodatkowo grupy młodsze i średnie, z godzin: 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30 zajęcia w sobotę, 17.12.2022 od godziny 12:00 do 14:00)
  • grupy pani Joanny (wtorkowe): 06, 13, 20 grudnia

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE: 02, 16 grudnia (zajęcia z 9 grudnia zostaną odrobione 17 grudnia (sobota), o godzinie 11:00

BALET: 3, 10, 17 grudnia

ZESPÓŁ INTOX (POM-PON): 06, 13, 20 grudnia

HIP HOP: 05, 19 grudnia

TANIEC NOWOCZESNY: 02, 16 grudnia (zajęcia z 9 grudnia zostaną odrobione 10 grudnia (sobota) według harmonogramu: grupa z godz. 17:00 – godz. 9:30, grupa z godz. 18:00 – godz. 10:30, grupa z godz. 19:00 – godz. 11:30)

K-POP DANCE: 02, 09, 16 grudnia

LATINO SOLO: 02, 09, 16 grudnia

GIMNASTYKA KOREKCYJNA: 01, 08, 15 grudnia

GIMNASTYKA SPORTOWA:

  • grupy środowe: 7, 14, 21 grudnia
  • grupy czwartkowe: 01, 08, 15 grudnia
  • grupy piątkowe: 02, 09, 16 grudnia
  • grupy sobotnie: 03, 10, 17 grudnia

Harmonogram zajęć pozostałych sekcji i zespołów oraz ewentualne zmiany będą na bieżąco podawane przez instruktorów.

Sobotni dyżur pracownika MGOKiS został zaplanowany na 03 grudnia 2022r.

Przypominamy, że należność za zajęcia należy uregulować podczas 1 zajęć w danym miesiącu, a jeśli to niemożliwe, nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Prosimy o terminowe regulowanie należności z tytułu udziału dziecka w zajęciach . Osobom, które jeszcze tego nie zrobiły, przypominamy o obowiązku złożenia w biurze umowy uczestnictwa w zajęciach.

Rodzicom przypominamy, że harmonogram obowiązuje na cały miesiąc i uwzględnia już zajęcia planowo odwołane. W tym przypadku MGOKIS nie wysyła dodatkowych smsów z przypomnieniem o odwołanych zajęciach. Smsy są wysyłane jedynie w przypadku zajęć odwołanych nagle, z powodu przyczyn losowych (np. choroba instruktora).

Biały napis o treści "organizacja zajęć stałych MGOKiS, grudzień" na niebieskim tle.
Skip to content