Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Znamy laureatów Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych i Religijnych

Każdego roku, w maju, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach organizuje Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnych i Religijnych.

Celem konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jest popularyzacja pieśni maryjnych i religijnych, konfrontacja dorobku artystycznego, wymiana doświadczeń między uczestnikami, instruktorami i organizatorami podobnych przeglądów na terenie powiatu myślenickiego.

Tegoroczna edycja Przeglądu odbyła się 28 maja w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach. Wzięło w niej udział ok 150 uczestników. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych, jury w składzie: Grzegorz Chabiński, Maciej Słonka i Józef Maniecki, postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

W kategorii: solista klas I-III:
I miejsce: Gabriela Murzyn, MGOKiS Dobczyce
II miejsce: Weronika Oskwarek, S.P. W Trzebuni
III miejsce: Julia Firek
III miejsce: Jadwiga Skowronek

W kategorii: solista klas IV-VI
I miejsce: Karol Żaba
II miejsce: Emilia Małż, S.P. Dobczyce
III miejsce: Magdalena Matoga, S.P. Bysina

W kategorii: solista młodzieżowy
I miejsce: Patrycja Hujdus
II miejsce: Maja Kowalska, ZPiT „Dobczyce”
III miejsce: Klaudia Chanek, Parafia w Stadnikach

W kategorii: Zespół
I miejsce: Grupa Parafialna z Kornatki
II miejsce: Zespół Regionalny „Cyrniawa” z Krzeczowa
III miejsce: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Gruszowie
III miejsce: Zespół ze Szkoły Podstawowej w Dobczycach

Wyróżnienia: Zespół „Open Project”, Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach
Duet Magdalena Irzyk, Martyna Wójcik, S.P. Droginia
Duet Amelia Ostafin, Brygida Żaba, S.P. Trzebunia

Laureaci konkursu w kategorii „Solista” otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo „Znak”, Wydawnictwo „Święty Wojciech”, Wydawnictwo „Esprit”, Wydawnictwo Księży Sercanów „Dehon” oraz przez ks. Kazimierza Turakiewicza.
Laureaci konkursu w kategorii „Zespół” otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł, ufundowana przez ks. Kazimierza Turakiewicza, trafiła do laureatów kategorii „Zespół”. Organizatorzy Powiatowego Przeglądu Pieśni Maryjnych i Religijnych serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za pomoc.
Szczególne podziękowania składamy Redakcji „Przewodnika Katolickiego” za objęcie imprezy patronatem, ks. Kazimierzowi Turakiewiczowi za hojne wsparcie oraz ks. Bogusławowi Sewerynowi z Osieczan za poprowadzenie zabaw dla uczestników Konkursu.

Skip to content