Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

MCK Sokół zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Zobaczyć muzykę”

W imieniu Organizatorów, zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pn. ZOBACZYĆ MUZYKĘ, który realizowany jest w ramach Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inspiracją do przeprowadzenia konkursu jest organizowany przez MCK SOKÓŁ od 41 lat – Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Uczestnikiem konkursu może być każda zainteresowana osoba bez względu na miejsce zamieszkania i wiek. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie jednego ujęcia fotograficznego (fotografia tradycyjna), które zinterpretuje wybrane przez uczestnika zagadnienie:

a) Zaczarowany instrument,
b) Serce orkiestry,
c) Festiwal ECHO TROMBITY.

Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace.
Zachęcamy do zapoznania się z złącznym regulaminem i wzięcia udziału w Konkursie.

Prace należy przesłać do dnia 3 września br. do godz.15.00
na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3; 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem „Konkurs. ZOBACZYĆ MUZYKĘ”
lub e-mail: m.baran@mcksokol.pl

REGULAMIN KONKURSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_ZOBACZYĆ MUZYKĘ
Skip to content