Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Ograniczenie działalności sportowej w okresie 28 grudnia 2020 – 17 stycznia 2021

Informujemy, że związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia zabronione jest prowadzenie działalności związanej ze sportem i rekreacją (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności, w dziale 93.0), polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych.

Z zakazu wyłączone zostały następujące grupy:

  • sportowcy uprawiający sport zawodowy i pobierający za to wynagrodzenie,
  • zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz 1133),
  • zawodnicy będący członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
  • dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Warunkiem jest organizowanie współzawodnictwa bez udziału publiczności oraz posiadanie dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim, paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym, należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy.

Co to oznacza w praktyce dla nas?
W okresie od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021:

  • orlik będzie zamknięty,
  • hala sportowa będzie niedostępna dla wszystkich wynajmujących, którzy nie spełniają kryteriów zawartych w rozporządzeniu,
  • zajęcia sportowe prowadzone przez MGOKiS Dobczyce (gimnastyka sportowa, gimnastyka korekcyjna, łucznictwo) są w tym okresie odwołane.
Biały napis "Ważny komunikat" na czerwonym tle
Skip to content