Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Wakacyjne warsztaty z gliny i mozaiki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zaprasza dzieci, młodzież i osoby dorosłe na warsztaty z gliny i mozaiki, które będą się odbywać w czwartki.

EDIT: Z przyczyn od nas niezależnych, informujemy, że zgodnie z decyzją instruktorki z mozaiki, wszystkie wakacyjne warsztaty mozaikowe zostały odwołane! W dalszym ciągu zapraszamy na warsztaty z gliny!

Godziny zajęć: 10:00 – 11:00. Limit wiekowy: 6+ (glina). Limit osób w grupie: 15. Koszt zajęć: 25 zł/1 spotkanie (płatne w dniu zajęć bezpośrednio u instruktora). Prowadząca: Iwona Płoskonka (glina). W przypadku dużego zainteresowania warsztatami, w tym samym dniu zostaną utworzone dodatkowe grupy w godz. 11:30 – 12:30. W przypadku braku zainteresowania, zajęcia zostaną odwołane.

Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy – wyłącznie osobiście. W dniu zapisu należy wypełnić stosowne oświadczenie Nie ma możliwości udziału w zajęciach dzieci wcześniej niezapisanych.

Informacji o zajęciach udzielają pracownicy MGOKiS Dobczyce pod nr tel. 533 990 660 lub 12 27 16 757.

TERMINY ZAJĘĆ:

 • 15.07.2021, Warsztaty z lepienia gliny
 • 22.07.2021, Warsztaty z lepienia gliny
 • 12.08.2021, Warsztaty z lepienia gliny

Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia należy zapoznać się z Zasadami uczestnictwa w zajęciach obowiązywania stanu epidemii Covid-19:

 • zajęcia feryjne prowadzone są reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS, oraz wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, aż do momentu całkowitego zniesienia przez rząd obowiązujących obostrzeń,
 • liczba uczestników zajęć jest ograniczona,
 • wszystkich uczestników obowiązują wcześniejsze zapisy oraz uzupełnienie stosownych oświadczeń (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni); brak oświadczenia przed rozpoczęciem zajęć będzie skutkować niewpuszczeniem uczestnika na zajęcia,
 • płatność za zajęcia jest możliwa w godzinach pracy biura MGOKiS, w tymczasowym punkcie obsługi klienta, zlokalizowanym przy biurze MGOKiS lub bezpośrednio przed zajęciami; rekomendujemy płatność bezgotówkową,
 • przed wejściem do obiektu zamontowany został dozownik z płynem dezynfekującym; wszyscy uczestnicy zajęć i przyprowadzający niepełnoletnich uczestników na zajęcia, są zobowiązani do zdezynfekowania rąk,
 • na terenie MGOKiS wywieszone zostały, zgodnie z zaleceniami GIS plakaty i instrukcje dotyczące m.in. ograniczania rozprzestrzeniania Covid-19, zasad prawidłowego mycia dezynfekcji rąk, bezpiecznego ściągania maseczek i rękawiczek; wszyscy uczestnicy zajęć oraz przyprowadzający niepełnoletnich uczestników zajęć zobowiązani są do zapoznania się z nimi,
 • na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, a samą maseczkę można zdjąć dopiero w sali, na której będą odbywać się zajęcia,
 • na terenie MGOKiS Dobczyce, aż do odwołania, obowiązuje zasada dystansowania społecznego – zachowanie odległości minimum 2 metrów od innych użytkowników,
 • w zajęciach organizowanych przez MGOKIS Dobczyce mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak chorób układu oddechowego, które nie przebywają w kwarantannie, nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenieCovid-19 lub z osobą poddaną kwarantannie, które w ciągu 14 dni nie przebywały za granicąi nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy; uczestnik zajęć/Opiekun niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania biura MGOKiS o wszystkich zmianach, które zaistnieją już po podpisaniu oświadczenia,
 • na zajęcia należy przychodzić punktualnie (optymalnie 5 minut wcześniej), niedopuszczalne jest spóźnienie się,
 • uczestnicy zajęć i instruktorzy mogą być poddawani pomiarowi temperatury ciała (termometr czołowy bezdotykowy) w przypadkach szczególnych (np. złe samopoczucie); osoby u których temperatura ciała przekroczy 37,5 stopnia nie będą wpuszczane na zajęcia,
 • jeżeli uczestnik zajęć zacznie wykazywać w trakcie prób lub ćwiczeń niepokojące objawy infekcji, zostanie odizolowany w osobnym pomieszczeniu (wyznaczone izolatorium), gdzie będzie oczekiwał na rodziców i/lub odpowiednie służby,
 • w przypadku zajęć sportowych obowiązuje obuwie zastępcze,
 • przed wejściem do sali zajęć należy umyć lub zdezynfekować ręce,
 • uczestnik zajęć może mieć ze sobą butelkę wody, w przypadku dłuższych zajęć, miejsce zjedzenia posiłku regeneracyjnego jest wyznaczane przez instruktora,
 • instruktorzy prowadzący zajęcia są odpowiedzialni za dezynfekowanie sprzętów, urządzeń i pomocy dydaktycznych
Plakat informujący o szczegółach dotyczących organizacji warsztatów z gliny i ceramiki.
Plakat informujący o zajęciach z gliny/mozaiki. Więcej informacji w tekście.
Skip to content