Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Organizacja zajęć stałych w czerwcu

Znamy już terminy zajęć w czerwcu. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i zwrócenie uwagi na ewentualne zmiany.

Harmonogram zajęć w czerwcu:

KÓŁKO PLASTYCZNE:

  • grupa poniedziałkowa: 19 czerwca
  • grupy środowe: 21 czerwca
  • grupy czwartkowe: 22 czerwca

ZAJĘCIA WOKALNE: grupy pani Beaty (czwartkowe): 15, 22 czerwca (koncert 25.06.)

ZAJĘCIA WOKALNE: grupy pani Joanny (wtorkowe): 13 czerwca, 15.06 (próba od godziny 16:00), (koncert 18.06)

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE: w czerwcu zajęcia nie będą prowadzone

BALET: 10, 17 czerwca (17 czerwca lekcja pokazowa dla rodziców), dodatkowo: 20 czerwca występ na auli 2 grup, które wskaże pani instruktor

ZESPÓŁ INTOX (POM-PON): 06, 13 czerwca, dodatkowo: zakończenie roku 17.06, występ na auli 20.06

HIP HOP: 05, 12, 19 czerwca, dodatkowo: 20 czerwca występ na auli

TANIEC NOWOCZESNY: w czerwcu zajęcia nie będą prowadzone

K-POP DANCE: 02, 16, 23 czerwca (dodatkowo występ na auli 20 czerwca)

LATINO SOLO: 02, 16, 23 czerwca

GIMNASTYKA KOREKCYJNA: 01, 15, 22 czerwca

GIMNASTYKA SPORTOWA:

  • grupy środowe: 14, 21 czerwca
  • grupy czwartkowe: 01, 15 czerwca
  • grupy piątkowe: 2, 16 czerwca
  • grupy sobotnie: zajęcia w czerwcu nie będą prowadzone

Przypominamy, że czerwiec jest ostatnim miesiącem przed przerwą wakacyjna, w którym prowadzone są zajęcia. Osoby, które są zainteresowane kontynuacją zajęć w przyszłym semestrze, proszone są o złożenie wstępnej deklaracji do końca lipca.

Sobotni dyżur pracownika MGOKiS został zaplanowany na 3 i 10 czerwca.

Przypominamy, że należność za zajęcia należy uregulować podczas 1 zajęć w danym miesiącu, a jeśli to niemożliwe, nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W związku z kończącym się rokiem szkolnym, prosimy o uregulowanie wszystkich należności z tytułu udziału w zajęciach.

Rodzicom przypominamy, że harmonogram obowiązuje na cały miesiąc i uwzględnia już zajęcia planowo odwołane. W tym przypadku MGOKIS nie wysyła dodatkowych SMS-ów z przypomnieniem o odwołanych zajęciach. SMSY-y są wysyłane jedynie w przypadku zajęć odwołanych nagle, z powodu przyczyn losowych (np. choroba instruktora).

Harmonogram zajęć pozostałych sekcji i zespołów oraz ewentualne zmiany będą na bieżąco podawane przez instruktorów.

Biały napis Organizacja zajęć stałych MGOKiS Czerwiec na żółtym tle
Skip to content