Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Znamy Laureatów Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Hej, Kolęda, Kolęda…!

21 stycznia 2024 roku, w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, odbył się Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych.

W tegorocznej edycji przeglądu, publiczność miała okazję obejrzeć aż 11 grup kolędniczych z powiatu myślenickiego, w tym 8 grup kolędniczych dorosłych, 2 grupy kolędnicze młodzieżowe i 1 grupę kolędniczą dziecięcą. Poza konkursem, podczas obrad jury, na scenie swój program zaprezentowała Grupa „Szopka z Lalkami”.

Po obejrzeniu wszystkich, różnorodnych punktów programu, Komisja w składzie: Inka Bogucka – etnograf, Agnieszka Oczkowska – etnolog i Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, postanowiła przyznać następujące nagrody:

5 równorzędnych Nagród Głównych, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych „Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej, dla następujących grup:

 • Grupa Kolędnicza „Z Maryjką“ z Zespołu Werdebusy Dobczyckie
 • Grupa Kolędnicza „Pasterze” z Kornatki Burletki
 • Grupa Kolędnicza „Kliszczacy” z Tokarni
 • Grupa Kolędnicza „Z Turoniem” z Trzebuni
 • Grupa Kolędnicza „Pasterze z Gwiazdą, Żydem i Turoniem” z Tenczyna

2 równorzędne Nagrody, w postaci nominacji do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” (Podegrodzie), dla następujących grup:

 • Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Kliszczacy” z Tokarni
 • Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” z Trzebuni

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali poczęstunek, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy ocenianiu przeglądu były:

 • tradycyjność tekstów (obecność tekstów przekazywanych z pokolenia na pokolenie),
 • tradycyjność melodii i instrumentów (obecność starych, mało znanych kolęd, pastorałek, „okolędowania”; instrumenty tradycyjne, brak akordeonu),
 • charakterystyczna prezentacja każdej postaci w grupie kolędniczej (sposób poruszania się, śpiew, mowa),
 • zgodność stroju, rekwizytów kolędniczych, szat, ozdób z dawnymi wzorami.

Jury, zgodnie z Regulaminem, oceniało prezentowane tradycyjne widowiska kolędnicze (teksty, melodie i kolejność akcji), dawne kolędy domowe, pastorałki, okolędowania przekazane przez poprzednie pokolenia. Zwracano uwagę na tradycyjne instrumenty muzyczne (czyli bez akordeonu), na stroje i rekwizyty wykonane według najstarszych wzorów oraz na czystość śpiewu, tradycyjny sposób poruszania się poszczególnych postaci kolędniczych i ekspresyjność wykonania (Kryteria zgodne z regulaminami ustalonymi dla uczestników przeglądów w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej).

Komisja z zadowoleniem podkreśliła, że tradycja kolędowania na Ziemi Krakowskiej, przekazywana jest w dalszym ciągu z pokolenia na pokolenie, o czym świadczy udział 1 grupy dziecięcej i 2 młodzieżowych. Cieszy fakt, że opiekunowie i członkowie grup dbają o tradycyjny wizerunek oraz zachowanie postaci na scenie, prezentują repertuar starych kolęd i pastorałek, przypominają teksty dawnych okolędowań.

Komisja nominowanym życzy powodzenia na dalszym etapie w Podegrodziu i Bukowinie Tatrzańskiej.
Jury podkreśliło, że w wystąpieniach nie może mieszać się gwara ze współczesnym językiem, a także nie może być współczesnych współbrzmień w muzyce.

Teren powiatu myślenickiego, pod względem rodzajów grup kolędniczych jest różnorodny archaiczny.
Organizatorami Przeglądu byli:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom otrzymanych nagród i wyróżnień.

Statuetki dla Laureatów Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych "Hej, Kolęda, Kolęda", z motywem grupy kolędniczej
Skip to content