Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Centrum Medyczne MASZACHABA zaprasza na bezpłatną mammografię. Badania przeprowadzane będą na najnowszej generacji mammografie cyfrowym PLANMED CLARITY.

Termin: 25 kwietnia 2024 , godz: 10:00-17:00

Miejsce: Dobczyce, parking przy RCOS, ul. Szkolna 43

Informacje i zapisy: tel. 12 6330218, tel. 503 777 651

Ilość miejsc ograniczona!

Tylko profilaktyka i systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć skuteczne leczenie.

W mammografii wykonywanej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Kryteria uczestnictwa w programie profilaktyki raka piersi (Dz.U. z dn. 05.10.2023 poz.2167):

  • badanie wykonuje się co 24 miesiące u kobiet w wieku od 45 do 74 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia)
  • badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które po 5 latach od leczenia chirurgicznego raka piersi – pozostają w trakcie uzupełniającej hormonoterapii (HT)
  • badanie wykonuje się co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu

Wyłączenie z programu:

  • objęcie kobiety „Opieką nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  • objęcie kobiety „Kompleksową opieką onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.”

Organizatorzy informują, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania i edukacja są wykonywane z zachowaniem wszelkich wymogów reżimu sanitarnego w zakresie wyposażenia pracowników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

Pacjentki proszone są o dostosowanie się do wymogów sanitarnych oraz o punktualne zgłaszanie się na badania.

Plakat informujący o badaniach mammograficznych, z motywem kobiet w różowych koszulkach. Więcej informacji w tekście.
Fragment plakatu informującego o badaniach mammograficznych, z motywem kobiet w różowych koszulkach. Więcej informacji w tekście.
Skip to content